Er du mellom 15 og 18 år og trenger sommerjobb?

Er du mellom 15 og 18 år, kan du søke på sommerjobb i Gjerstad kommune. Jobben vil i hovedsak bestå av innvendig renhold, utvendig maling av kommunale bygg, og forefallende arbeid innen vedlikehold av kommunale boliger samt plenklipping, og annet arbeid på utearealer. Søknadsfrist 17. juni 2021.

I Gjerstad kommune ved Samfunnsenheten, avdeling for teknisk drift, blir det ledig sommerjobb for ungdom i ukene 30,31 og 32.

Jobben vil i hovedsak bestå av innvendig renhold, utvendig maling av kommunale bygg, og forefallende arbeid innen vedlikehold av kommunale boliger samt plenklipping, og annet arbeid på utearealer.

Dersom du bor i Gjerstad og er mellom 15 og 18 år, kan du søke ved å benytte dette elektroniske søknadsskjemaet. 

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til ledende renholder Bente Karlsen, tlf. 997 66 601, eller til arbeidsleder Atle Nærdal, tlf. 905 36 368.

Lenke til søknadsskjema.

Velkommen som søker.

Søknadsfrist: 17. juni 2021.

Søknad på stilling

Vi har tatt i bruk Webcruiter som rekrutteringssystem. Her kan du legge inn din CV èn gang, og finne den igjen neste gang du skal søke på stilling.

Finn ledige stillinger og registrer CV

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Atle Nærdal
Arbeidsleder teknisk utedrift / Ingeniør vann og avløp
E-post
Telefon 905 36 368

Arbeidsleder teknisk utedrift / Ingeniør vann og avløp

Bente Karlsen
Arbeidsleder renhold
E-post
Telefon 997 66 601