Ledig to 100 % stillinger for sykepleiere i PLO

Ved enhet for pleie og omsorg i Gjerstad kommune er det ledig 2 x 100 % (eventuelt ønsket stillingsstørrelse) sykepleierstillinger fra 1. mars 2019 eller etter nærmere avtale. Søknadsfrist 1. februar 2019.

 

Stillingen kan innebære arbeid både på sykehjemmet og i hjemmesykepleien, fleksibel turnus med arbeid hver 3.helg og alle typer vakter.

Vi søker etter deg som er kreativ og løsningsfokusert, er engasjert, fleksibel, har godt humør og god kommunikasjonsevne, og som vil bidra til et godt arbeidsmiljø. Du må ha autorisasjon som sykepleier, gjerne erfaring fra ulike fagområder, ha gode muntlige og skriftlige norsk-kunnskaper, førerkort for bil og godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver, faglige utfordringer og et godt arbeidsmiljø. Enheten deltar i interkommunale nettverk, «Agderprosjektet» (velferdsteknologi) og har lokale planer for hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.  Gode muligheter for faglig utvikling, blant annet gjennom kommunens kompetansefond.

Besøk oss gjerne på Facebook på stedet “Enhet for pleie og omsorg i Gjerstad”.

Vi søker en positiv ny kollega som ønsker seg utfordringer. Passer du denne beskrivelsen ser vi fram til å få deg som medarbeider.

3.årsstudenter er også velkommen til å søke.

Lønn: Stillingen vil bli innplassert i stillingskode 7174 med lønn iht. HTA Kap.4, ut fra beregnet ansiennitet.

Ansettelse på vanlige kommunale vilkår.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhetsleder Ellen C. Kveim, tlf.37 11 95 09, eller på epost: ellen.kveim@gjerstad.kommune.no

Søknadsfrist: 01.02.19

Det må benyttes elektronisk søknadsskjema for å søke på stillingen. Velkommen som søker.

Du må benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Link finner du også i utlysningsteksten til den enkelte stilling.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Ellen Kveim
Enhetsleder Pleie- og omsorg
E-post
Telefon 37 11 95 09

Enhetsleder, tilrettelagte boligtjenester, individuell plan, støttekontakt, praktisk bistand, dagsenter.