Støttekontakter søkes på Familiehuset

Tiltak for funksjonshemmede (TFF) har stadig behov for støttekontakter til barn, ungdom og voksne. Våre brukere har ulike utfordringer, men har til felles at de trenger hjelp til å få en mer aktiv og meningsfull fritid. Åpne artikkelen og les mer om hvordan du kan få et interessant og givende oppdrag.

Det stilles ikke krav til formell utdanning, men du må være over 18 år, engasjert, ansvarsbevisst og kunne jobbe selvstendig. Oppdragene varierer fra 2 til 12 timer i uken og foregår som oftest på kveldstid og i helger. Det er mulig å ha flere oppdrag samtidig. For oppdrag med barn og med psykisk utviklingshemming må politiattest leveres.

Vi tilbyr veiledning, lønn etter gjeldene satser, mulighet til å bli kjent med nye mennesker og til å utvide din horisont. Vi oppfordrer spesielt menn til å søke. 

OBS - Siden dette er en løpende annonse, vil det ikke være noen søknadsfrist , og du vil ikke finne stillingen i elektronisk søknadsskjema. Vi ber deg om å ta kontakt med oss, enten epost til anne.karine.brekka@gjerstad.kommune.no eller på telefon nr. 37 11 97 80 (tirsdager).

Søknad på stilling

Vi har tatt i bruk Webcruiter som rekrutteringssystem. Her kan du legge inn din CV èn gang, og finne den igjen neste gang du skal søke på stilling.

Finn ledige stillinger og registrer CV

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Anne Karine L. Brekka
TFF - støttekontakt/avlastning
E-post
Telefon 37 11 97 80

Støttekontakt og avlastning