Støttekontakter søkes på Familiehuset

Tiltak for funksjonshemmede (TFF) søker etter støttekontakter til barn, ungdom og voksne. Våre brukere har ulike utfordringer, men har til felles at de trenger hjelp til å få en mer aktiv og meningsfull fritid. Ta kontakt med Familiehuset for mer informasjon.

Det stilles ikke krav til formell utdanning, men du må være over 18 år, engasjert, ansvarsbevisst og kunne jobbe selvstendig. Oppdragene varierer fra 2 til 12 timer i uken og foregår som oftest på kveldstid og i helger. Det er mulig å ha flere oppdrag samtidig. For oppdrag med barn og med psykisk utviklingshemming må politiattest leveres.

Vi tilbyr veiledning, lønn etter gjeldene satser, mulighet til å bli kjent med nye mennesker og til å utvide din horisont. Etter som mange av oppdragene er knyttet til gutter og menn, oppfordrer vi spesielt menn til å søke. 

Du må benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Link finner du også i utlysningsteksten til den enkelte stilling.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Anne Karine L. Brekka
TFF - støttekontakt/avlastning
E-post
Telefon 37 11 97 80

Støttekontakt og avlastning