Tilkallingsvikarer i Visedal barnehage

Både avdeling Alvheim og Renstøl har behov for tilkallingsvikarer.

Tilkallingsvikarer blir benyttet i ulik grad i barnehagen ved sykdom og annet korttidsfravær.

For mer opplysninger, ta kontakt med Monica Haugen, tlf. 37 11 95 53 eller på epost; Monica.haugen@gjerstad.kommune.no.

Det må benyttes elektronisk søknadsskjema.

Du må benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Link finner du også i utlysningsteksten til den enkelte stilling.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Monica Haugen
Styrer avd. Alvheim
E-post
Telefon 37 11 95 53