Tilkallingsvikarer i Visedal barnehage

Visedal barnehage har behov for flere tilkallingsvikarer.

Vi trenger deg som er god med folk, positiv, rolig og som kan stille opp på relativt kort varsel. Det er en fordel dersom du har erfaring fra arbeid med barn og unge.

Vi tilbyr lønn etter tariffavtale. Politiattest må legges frem ved ansettelse.

Interesserte kan kontakte Monica Haugen på epost monica.haugen@gjerstad.kommune.no

Søknad på stilling

Vi har tatt i bruk Webcruiter som rekrutteringssystem. Her kan du legge inn din CV èn gang, og finne den igjen neste gang du skal søke på stilling.

Finn ledige stillinger og registrer CV

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.