Vikarer og støttekontakter i enhet for helse og omsorg

Enhet for helse og omsorg har behov for flere vikarer. Vi har også behov for støttekontakter for ulike målgrupper (barn og voksne).

Vikarer: Er du elev/student og kan tenke deg en helgestilling? Eller samler du praksis for å bli helsefagarbeider?
Ta kontakt med Kari S. Øya (900 96 260), Kirsten Schäffer (900 94 209), Ann Jorunn Greva (481 82 416) eller Christoph Münch (94810 064)
Støttekontakt: Kan du tenke deg å være støttekontakt; kontakt Astrid Haukenes Bråten på telefon 482 43 780.

Søknad på stilling

Vi har tatt i bruk Webcruiter som rekrutteringssystem. Her kan du legge inn din CV èn gang, og finne den igjen neste gang du skal søke på stilling.

Finn ledige stillinger og registrer CV

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Christoph Münch
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 948 10 064

Enhetsleder, tilrettelagte boligtjenester, individuell plan, støttekontakt, praktisk bistand, dagsenter.

Ann Jorunn Greva
Tjenesteleder for funksjonshemmede
E-post
Telefon 481 82 416

Tjenesteleder for tjenester (mandager, tirsdager og torsdager):

- Faglig og administrativt ansvar for tjenester til funksjonshemmede.

- Systemkoordinator for individuell plan.

Kirsten Schãffer
Tjenesteleder for hjemmetjenester
E-post
Telefon 900 94 209
Kari Slaattelid Øya
Tjenesteleder institusjon
E-post
Telefon 900 96 260