Administrasjonsenheten

Administrasjonsenheten er en sektorovergripende enhet med støttefunksjoner til de andre enhetene. I tillegg utfører vi selvstendige tjenester du som innbygger kan benytte deg av.

Tjenester vi gjerne kan hjelpe deg som innbygger med:

 • Ekspedisjon/informasjon
 • Kommunale krav
 • Politisk sekretariat
 • Post og arkiv
 • Salgs- og skjenkebevillinger
 • Skatt
 • Startlån

   

  Salgs- og skjenkebevillinger:

  Les informasjon om bevillinger.

  Startlån:

  Startlån og tilskudd kan gis av Husbanken til personer som ikke får lån i vanlig bank ved kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare selv. Det er kommunen som behandler søknadene.

  Informasjon og søknadsprosedyre finner du på Husbanken.no.


  Skatt:

  Kemneren i Østregionen, Aust-Agder, har ansvaret for regnskapsføring og innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift for kommunene Tvedestrand, Åmli, Risør, Gjerstad og Vegårshei. Vi yter også informasjon til arbeidsgivere og utfører kontroll.

  Kemneren er lokalisert i 3.etasje i kommunehuset i Tvedestrand.

  Telefon: 37 19 95 00

  Postadresse er:
  Kemneren i Østregionen, Aust-Agder
  Postboks 38
  4901 Tvedestrand

  Innbetaling av forskuddsskatt, restskatt, forhåndsskatt, resterende skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift foretas til konto 6345.06.09112.

  Kontakt kemneren på e-postadresse:
  kemneren@tvedestrand.kommune.no
   

  Dersom du ikke finner informasjonen du trenger eller om du har spørsmål, vær vennlig å kontakt på telefon nummer 37 11 97 00 eller e-post postmottak@gjerstad.kommune.no

   

 

Kontaktinformasjon

Lasse Fosse
Enhetsleder Administrasjonsenheten
E-post
Telefon 37 11 97 33
Mobil 960 18 920

Prosjekt- og utredningsarbeid, skjenkebevilninger,  m.m.