NAV Gjerstad

NAV Gjerstad tilbyr sosiale tjenester, statlige ytelser og ulike tjenester for Husbanken. Fra 01.01.20 har NAV Gjerstad også ansvar for flyktningetjenesten.

Ved NAV-kontoret i Gjerstad møter brukerne et integrert kontor, der ansatte i Arbeids- og velferdsetaten og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne. NAV Gjerstad har et tett og godt samarbeid med de andre enhetene i kommunen, og sammen arbeider vi for å finne gode løsninger for brukerne på tvers av fagområdene.

NAV har et særlig ansvar for å gi publikum informasjon om andre tilgrensede offentlige og private tjenester. NAV Gjerstad yter tjenester etter Lov om sosiale tjenester og Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen. I tillegg utføres det diverse tjenester for Husbanken.

Tjenester:

Åpningstider:

Tirsdag 12.00 - 14.30
Torsdag 12.00 - 14.30
Fredag 12.00 - 14.30

 

Kontoret betjener timeavtaler alle dager fra 9.00-15.00
 

www.nav.no har åpent hele døgnet, alle dager.

NAV Gjerstad har stengt kontoret for såkalt drop-in mandager og onsdager. Dersom du har behov for økonomisk nødhjelp en av disse to dagene, ber vi deg enten ta kontakt på tlf. 5555 3333, eller levere søknad om nødhjelp til kommunens postkasse som er lokalisert på utsiden av Kommunehuset. Postkassen blir tømt daglig. Vennligst merk konvolutten med "nødhjelp".

Kontaktinformasjon

Trond Fjell
Enhetsleder NAV
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 993 93 606