Enhet for skole i Gjerstad kommune

I Gjerstad kommune er det tre skoler; to barneskoler og en ungdomsskole.

Barneskolene, Fiane skole og Gjerstad skole, er begge 1-7 skoler. Det tilbys SFO ved begge barneskoler. Abel ungdomsskole er en 8-10 skole. Her møtes elever fra begge barneskoler. Ungdomsskolen ligger på Sundebru, et par kilometer fra Brokelandsheia. Hver av skolene har per i dag rundt 100 elever.

Alle tre skoler ligger fint til med gode muligheter for bruk av utemiljø. Det kan nevnes lysløyper og skileikanlegg, samt badedam og fotballbaner/ballbinger. På ungdomsskolen er det også svømmebasseng som benyttes av alle tre skoler.

Fra og med skolestart 2019, samles alle tre skolene til en 1-10 skole på Sundebru. I løpet av skoleåret 18/19 bygges et nytt barneskolebygg inntil eksisterende ungdomsskole. Ny Abel skole skal stå klar 1. juni 2019. Det bygges også en flerbrukshall som skal stå klar til bruk i august 2019.

Skolefritidsordning SFO

SFO holder åpent fra 7-16.30 hver dag. SFO holder stengt 4 uker på sommeren + 5 planleggingsdager. Fridager i SFO samkjøres med barnehagene i Gjerstad.

Gjerstad kommune - vedtekter SFO fra 01.01.2018 (PDF, 96 kB).

 

Skolene i Gjerstad

Skolene i Gjerstad er opptatt av å være den gode skole, der kunnskap og inkludering er viktig.

Hovedsatsningsområder i Gjerstadskolene er:

  • Realfagskommune og Ungdomstrinn i Utvikling; lesing som fokusområde.

    I tillegg arbeider vi med inkludering gjennom prosjektet: «Vi bryr oss SAMMEN for barn og unge»

For spørsmål angående skole eller SFO ber vi deg om å ta kontakt!

Enhetsleder og rektor for skolene i Gjerstad:

Esther K. Hoel, esther.kristine.hoel@gjerstad.kommune.no og tlf: 450 35 139

Stedfortredende rektor Gjerstad skole:

Marit Lohne Presthagen, marit.lohne.presthagen@gjerstad.kommune.no og tlf: 37 11 95 36 / 995 33 661

Barneskoler:

Gjerstad skole

Fiane skole

Ungdomsskole:

Abel ungdomsskole

 

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Enhetsleder skole og rektor for Abel ungdomsskole, Fiane skole og Gjerstad skole
E-post
Mobil 450 35 139