Møteplan 2020

Kommunestyret har i møte 21.11.19 i sak 19/76 vedtatt møteplan for hele 2020.
Møter i formannskap og administrasjonsutvalg den 17. mars er avlyst.
Møte i kommunestyret den 26. mars er avlyst.

Ekstra møte i formannskapet den 21. april og kommunestyret den 30. april.

 

Møteplan for 2012
Utvalg Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
FSK 14 11 17 (avlyst) 21. 12 16 25 8 13 10 1
ADM 11 17 (avlyst) 12 25 10
KST 27 26 (avlyst) 30. 28 25 24 29 26 17

(FSK=formannskaps, ADM=administrasjonsutvalg og KST=kommunestyre)

Møtestart

Kommunestyret kl 18:30.
Formannskap kl 18:30.
Møter i administrasjonsutvalget avholdes i forkant av møtene i formannskapet.

Kommunestyret gir ordfører/leder av administrasjonsutvalget fullmakt til å endre møtedatoer,
sette opp ekstraordinære møter evt. avlyse møter, dersom det skulle være nødvendig.

Kommunestyremøter holdes fra kl. 18:30 til minimum kl. 21:30. På møter der de ordinære sakene er få, eventuelt tar kort tid å behandle, skal ordføreren sørge for aktuelle saker til drøfting.

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt
Konsulent / arkivansvarlig, stab
E-post
Telefon 900 19 694