Møteplan 2019

Kommunestyret har i møte 27.9.18 i sak 18/57 vedtatt møteplan for hele 2019.

 

Møteplan for 2019
Utvalg Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
FSK 15 12 12 9 14 11 27 10 8 12/26
ADM 12 14 11 10 26
KST 28 21 25 23 20 26 24 21 12

(FSK=formannskaps, ADM=administrasjonsutvalg og KST=kommunestyre)

Møtestart

Kommunestyret kl 18:30.
Formannskap kl 18:30.
Møter i administrasjonsutvalget avholdes i forkant av møtene i formannskapet.

Kommunestyret gir ordfører/leder av administrasjonsutvalget fullmakt til å endre møtedatoer,
sette opp ekstraordinære møter evt. avlyse møter, dersom det skulle være nødvendig.

Kommunestyremøter holdes fra kl. 18:30 til minimum kl. 21:30. På møter der de ordinære sakene er få, eventuelt tar kort tid å behandle, skal ordføreren sørge for aktuelle saker til drøfting.

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt
Konsulent / arkivansvarlig, administrasjonsenheten
E-post
Telefon 37 11 97 50
Mobil 928 11 423