Møteplan 2020

Kommunestyret har i møte 21.11.19 i sak 19/76 vedtatt møteplan for hele 2020.

 

Møteplan for 2012
Utvalg Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
FSK 14 11 17 12 16 25 8 13 10 1
ADM 11 17 12 25 10
KST 27 26 28 25 24 29 26 17

(FSK=formannskaps, ADM=administrasjonsutvalg og KST=kommunestyre)

Møtestart

Kommunestyret kl 18:30.
Formannskap kl 18:30.
Møter i administrasjonsutvalget avholdes i forkant av møtene i formannskapet.

Kommunestyret gir ordfører/leder av administrasjonsutvalget fullmakt til å endre møtedatoer,
sette opp ekstraordinære møter evt. avlyse møter, dersom det skulle være nødvendig.

Kommunestyremøter holdes fra kl. 18:30 til minimum kl. 21:30. På møter der de ordinære sakene er få, eventuelt tar kort tid å behandle, skal ordføreren sørge for aktuelle saker til drøfting.

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt
Konsulent / arkivansvarlig, stab
E-post
Telefon 900 19 694