Møteplan 2020 og 2021

Kommunestyret har i møte 29.10.2020 i sak 20/75 vedtatt møteplan for hele 2021. Gjenstående møter høsten 2020 er lagt inn i tabellen.
 

 

Møteplan for 2020/2021
Utvalg Nov. 20 Des. 20 Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
FSK 10 1 12 9 16 11 8 24 7 12 9, 30
ADM 10 9 11 24 30
KST 26 17 18 25 27 24 23 28 25 16

(FSK=formannskaps, ADM=administrasjonsutvalg og KST=kommunestyre)

Møtestart

Kommunestyret kl 18:30.
Formannskap kl 18:30.
Møter i administrasjonsutvalget avholdes i forkant av møtene i formannskapet.

Kommunestyret gir ordfører/leder av administrasjonsutvalget fullmakt til å endre møtedatoer,
sette opp ekstraordinære møter evt. avlyse møter, dersom det skulle være nødvendig.

Kommunestyremøter holdes fra kl. 18:30 til minimum kl. 21:30. På møter der de ordinære sakene er få, eventuelt tar kort tid å behandle, skal ordføreren sørge for aktuelle saker til drøfting.

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt
Konsulent / arkivansvarlig, stab
E-post
Telefon 900 19 694