Møteplan 2021

Kommunestyret har i møte 29.10.2020 i sak 20/75 vedtatt møteplan for hele 2021.
 

 

Møteplan for 2021
Utvalg Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
FSK 12 9 16 11 8 7 12 9, 30
ADM 9 11 7. 30
KST 18 25 27 24 14. 21. (obs endret) 25 16

(FSK=formannskaps, ADM=administrasjonsutvalg og KST=kommunestyre)

Møtestart

Kommunestyret kl 18:30.
Formannskap kl 18:30.
Møter i administrasjonsutvalget avholdes i forkant av møtene i formannskapet.

Kommunestyret gir ordfører/leder av administrasjonsutvalget fullmakt til å endre møtedatoer,
sette opp ekstraordinære møter evt. avlyse møter, dersom det skulle være nødvendig.

Kommunestyremøter holdes fra kl. 18:30 til minimum kl. 21:30. På møter der de ordinære sakene er få, eventuelt tar kort tid å behandle, skal ordføreren sørge for aktuelle saker til drøfting.

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt
Konsulent / arkivansvarlig, stab
E-post
Telefon 900 19 694