Møteplan 2022

Kommunestyret har i møte 21.10.2020 i sak 21/55 vedtatt møteplan for hele 2022.
 

 

Møteplan for 2022
Utvalg Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
FSK 18. 8. 15. 10. 14. Avlyst 13. 11. 8. og 29.
ADM 8. 10. 13. 29.
KST 17. 31. 28. 19. 21. (tirsdag) 22. 20. 13. 24. 15.

(FSK=formannskaps, ADM=administrasjonsutvalg og KST=kommunestyre)

Det er kommunestyreverksteder 28. april og 13. oktober. 

Møtestart

Kommunestyret kl 18:30.
Formannskap kl 18:30.
Møter i administrasjonsutvalget avholdes i forkant av møtene i formannskapet.

Kommunestyret gir ordfører/leder av administrasjonsutvalget fullmakt til å endre møtedatoer,
sette opp ekstraordinære møter evt. avlyse møter, dersom det skulle være nødvendig.

Kommunestyremøter holdes fra kl. 18:30 til minimum kl. 21:30. På møter der de ordinære sakene er få, eventuelt tar kort tid å behandle, skal ordføreren sørge for aktuelle saker til drøfting.

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt
Stab: Konsulent / politisk sekretariat
E-post
Telefon 900 19 694