Møteplan 2023

Kommunestyret har i møte 22.9.2022 i sak 22/59 vedtatt møteplan for hele 2023.
Møteoversikt finnes også på
einnsyn. 

 

Møteplan for 2023
Utvalg Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
FSK 17. 7. 14. 9. 13. 5. 10. 7. og 28.
ADM 7. 9. 5. 28.
KST 16. 30. 25. 22. 21. 26. 23. 14.

(FSK=formannskaps, ADM=administrasjonsutvalg og KST=kommunestyre)

Det er kommunestyreverksteder 13. april og 18. oktober. 

Møtestart

Kommunestyremøtene starter vanligvis kl 18:30, men møter hvor det er mange saker avholdes på dagtid. 
Følg med på innkallinger!
Formannskap kl 18:30.
Møter i administrasjonsutvalget avholdes i forkant av møtene i formannskapet.

Kommunestyret gir ordfører/leder av administrasjonsutvalget fullmakt til å endre møtedatoer,
sette opp ekstraordinære møter evt. avlyse møter, dersom det skulle være nødvendig.

Ved kommunestyremøter der de ordinære sakene er få, eventuelt tar kort tid å behandle, skal ordføreren sørge for aktuelle saker til drøfting.

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt
Stab: Konsulent / politisk sekretariat
E-post
Telefon 90 01 96 94