Skjemaer for politikerne

Her kan du som er politiker  laste ned skjema for reiseregning og skjema for tapt arbeidsfortjeneste.

Reiseregningsskjema for enkelt og flere reiser:

Registreringsskjema for tapt arbeidsfortjeneste:

Det ytes godtgjøring for tap av inntekt som følge av vervet som folkevalgt. Både legitimert og ulegitimerte krav kan fremsettes.

  • Bruk registreringsskjema ved innlevering av krav.
  • Tapt arbeidsfortjeneste skal være dokumentert fra arbeidsgiver.
  • Det skal også framgå om det er med eller uten feriepenger.

Det er ikke tilstrekkelig å framskaffe opplysninger om dagslønn eller timelønn fra arbeidsgiver.

 

Dersom du har spørsmål omkring skjemaene vær vennlig å ta kontakt på tlf.: 37 11 97 00 evt. pr. e-post: postmottak@gjerstad.kommune.no