Valg

Valg gjennomføres hvert annet år. Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg holdes 9. september 2019. (Stortingsvalget og Sametingsvalget ble avholdt mandag 11. september 2017.)

Gjerstad kommune består av èn valgkrets, Gjerstad krets, med stemmelokale på Abel skole.

Valget gjennomføres med en tidligstemmeperiode, en forhåndsstemmeperiode og selve valgdagen.

Stemmelokalet er åpent i perioden kl. 1200 til kl. 2100 på valgdagen.

Ved hvert valg blir det gitt informasjon på kommunens nettsider og i lokalaviser.

Selve valget gjennomføres med elektronisk manntallsføring og elektronisk opptelling av stemmesedler. På denne måten blir valgresultatet raskt klart.

Husk å ta med valgkort og gyldig legitimasjon når du skal avgi din stemme.

Gyldig legitimasjon er:

  • Pass
  • Førerkort
  • Postens ID-kort
  • Buypass-kort

Valgkortet er dessverre ikke gyldig legitimasjon.

Dersom du har spørsmål omkring valget vær vennlig å ta kontakt på tlf.: 37 11 97 00 evt. pr. e-post: postmottak@gjerstad.kommune.no

Les mer om arbeidsoppgaver og sammensetningen av valgstyret i Gjerstad kommune.

Du kan henvende deg til oss og avtale tid for tidligstemming i perioden fra 1. juli til 9. august dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving.