Ambulerende stemmegivning (stem hjemme)

Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan oppsøke et valglokale, kan du bestille hjembesøk onsdag 6. september 2023 kl. 15:00 - 17:00. Ta kontakt med oss senest dagen før på telefon 482 43 780 eller på post@gjerstad.kommune.no. Du trenger ikke å oppgi årsak eller dokumentere behovet.