Valgting (valgdagen mandag 11. september 2023)

Velkommen til valgdagen ved kommune- og fylkestingsvalget 2023. Gjerstad kommune har èn stemmekrets, og valglokalet har adresse er Torbjørnshall, Gamle Sørlandske 1302, 4993 Sundebru. Åpningstid er kl. 09:00 - 20:00.

Som manntallsført i Gjerstad kommune pr. 30.6.2023, kan du avgi din stemme i Torbjørnshall denne dagen.

Legitimasjon og valgkort

Ta med legitimasjon med bilde. Vi oppfordrer deg også til å ta med valgkortet ditt på papir eller som bilde på mobiltelefonen din, men dette er ikke påkrevd.

Følg parkeringsanvisninger nøye.