Realfagskommunen Gjerstad

I 2015 lanserte regjeringen en ny nasjonal realfagsstrategi, der realfagskommuner er et sentralt virkemiddel. Gjerstad kommune ble realfagskommune fra starten av og er fremdeles med i denne satsingen, til ut 2019. Realfagskommunen Gjerstad er godt forankret hos skoleeier, og rådmannen er prosjektleder.

I Gjerstad samarbeider barnehage og skole. Elevene skal oppleve at det satses på realfag og særlig matematikk.

Lærere i barnehage og skole har jevnlig nettverk, der de erfaringsdeler og prøver ut ulike aktiviteter og undervisningopplegg. Elevene har faste matematikkdager og skal erfare og oppleve at matematikkundervisningen blir mer praktisk og variert. De skal også merke at regning som grunnleggende ferdighet er del av alle fag.

I skolene har vi prøvd ut og bruker ulike konkreter i undervisningen, for eksempel er lego et viktig hjelpemiddel, da også i forbindelse med koding. Hvert år er elever fra skolene i Gjerstad med på first lego-league konkurranser der de får prøve seg på å bygge og kode med roboter og lego. Deltakelse i Erasmus+ har også gitt bidrag til realfagskommunen, det har vært jobbet med Gardners intelligenser og opplegget i Gjerstad har særlig vært knyttet opp mot realfag og den matematiske intelligens.

AbelSeminaret er viktig del av strategien i Gjerstad. Hvert år i uke 38 er det AbelSeminar, det er da satt av en hel uke til realfag for både små og store i bygda. Det er alt fra foredrag og praktiske matematikkdager til besøk på eller av Vitensenteret. AbelSeminaret arrangeres i samarbeid med AbelSenteret i Gjerstad. De siste årene har også Risør samarbeidet med oss om AbelSeminaret. Opplegget skjer både på dagtid og på kveldstid, og det skal være et tilbud til alle som er interessert i realfag.

Formålet med realfagsstrategien i Gjerstad er følgende:

  • Gjerstad kommune vil øke barns kompetanse innen regning/matematikk
  • Gjerstad kommune ønsker å skape økt interesse, engasjement og en kultur for realfag både i barnehage, skole og lokalsamfunn. Elevene skal på denne måten rustes til entreprenørskap.
  • Kommunen vil utvikle faglig sterke og trygge ansatte i skole og barnehage.

Kontaktinformasjon

Lina Flaten
Enhetsleder Visedal barnehage
E-post
Telefon 990 21 102

Avdeling Renstøl og avdeling Alvheim.