Vi bryr oss - SAMMEN for barn og unge

 

Vi bryr oss - forsidebilde 1

Kommunen har utviklet en modell for bedre tverrfaglig samarbeid for å identifisere barn som bekymrer, og hjelpe flere barn og unge, så tidlig som mulig i livet.

Modellen viser hvordan vi i kommunen jobber på tre nivåer: Dette er individ, enhets og kommunalt nivå. Klikk deg inn på de forskjellige nivåene for å bli bedre kjent med «Vi bryr oss – SAMMEN for barn og unge».

 Gjerstad kommune er med i felles folkehelseprogram på Agder om BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) og HBS (Helsefremmende barnehager og skoler), sammen med flere andre kommuner.