Vi bryr oss - SAMMEN for barn og unge

 

Vi bryr oss - forsidebilde 1 - Klikk for stort bilde

Kommunen har utviklet en modell for bedre tverrfaglig samarbeid for å identifisere barn som bekymrer, og hjelpe flere barn og unge, så tidlig som mulig i livet.

Modellen viser hvordan vi i kommunen jobber på tre nivåer: Dette er individ, enhets og kommunalt nivå. Klikk deg inn på de forskjellige nivåene for å bli bedre kjent med «Vi bryr oss – SAMMEN for barn og unge».

Fra 2018 er Gjerstad kommune med i felles folkehelseprogram på Agder om BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) sammen med flere andre kommuner. Les felles informasjon om dette på lenken "BTI Agder" nedenfor.