Kompetanse og opplæring

Kommunen har tre konkrete måltall vi skal nå i 2019 (se fil) (PDF, 634 kB)

  • Rutiner om hvordan gå fra bekymring til handling 

  • Kunnskap om å identifisere tegn og signaler på når barn lever i en vanskelig omsorgssituasjon

  • Kompetanse på samtale med barn og foreldre ved bekymring

Se kompetansemålene med tilhørende handlingsplan her.  (PDF, 628 kB)

Se questbacken her - "Kartlegging av kompetanse knyttet til arbeidet med Barn i rusfamilier" (PDF, 853 kB)

Materiale i opplæringen

Power point presentasjoner

Opplæringsdagene - Barn i rusfamilier (KoRus)

Caser og oppgaver

Den nødvendige samtalen

Rollespill - den nødvendige samtale med foreldre

  1. Case: Barnehagen (PDF, 75 kB)
  2. Case. Skolen (PDF, 79 kB)

Teori: Hvordan samtale med barnet (KoRus) (PDF, 672 kB)

Arbeid med barriere og holdninger (samhandling)

Frid Hansen - video

Taushetsplikt og samhandling

Kurs O. Bjornnes - foredrag (PDF, 958 kB)