Materiale: Brosjyre, flyers og filmklipp

Her finner du diverse materiale til bruk i arbeid med barn som bekymrer.

Målgruppen til materialet kan være barn, unge, foreldre eller ansatte.

Brosjyrer

Til foreldre, nabo, trener eller andre voksne - Hva gjør du hvis du er bekymret for et barn? (PDF, 422 kB)

 

Filmklipp

Se meg snakk med meg (KoRus Sør)

Hvem kan hjelpe Jesper - til bruk i undervisning med barn

Om seksuelle overgrep - til bruk i undervisning med barn