Hva kan du gjøre dersom du ikke har det bra hjemme?

Mange vet ikke at barnevernet kan hjelpe når livet blir for vanskelig.

Ulike utfordringer i livet og hverdagen kan påvirke hvordan foreldrene klarer å være til stede for barna sine. Noen foreldre kan streve med alvorlige bekymringer for barnas utvikling, for økonomi, bolig, psykisk helse, et lite nettverk, konflikter i familien eller andre utfordringer som påvirker dem. 

Barnevernet jobber for at barn og unge skal trives og utvikle seg. Det meste av barnevernets arbeid er å støtte og styrke foreldre til å mestre hverdagen sammen med barna sine.  

Trenger du å snakke med noen om hvordan du har det hjemme? Om du ikke vil snakke med foreldrene dine om det, er det riktig og viktig å fortelle dette til andre voksne. Det er mange voksne som bryr seg om deg. 

Hva med: 

  • Læreren din? 

  • Helsesykepleier på skolen? 

  • Treneren eller lederen på klubben? 

  • Naboen? 

  • Foreldrene til en venn? 

Hvis du vil snakke med barnevernet kan du kan ringe Siv på telefon 945 23 197 eller Wayni på telefon 489 95 634.  

På kvelden og natta kan du ringe til Barnevernvakten telefon: 37 01 31 01. 

Du kan ringe Alarmtelefonen for barn og unge  telefon: 116 111. 

Alarmtelefonen er en landsdekkende gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chatt, e-post og sms. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe. 

 Du kan også ringe eller chatte med Røde kors, Kors på halsen telefon: 800 33 321 

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten Øst i Agder
Postboks 33, 4971 Sundebru
Telefon 47 99 33 33

Telefon sentralbord: 47 99 33 33

Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder,Postboks 33, 4971 SUNDEBRU

Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU

Wayni Bergan
Teamleder - team 0-6 år, undersøkelse/tiltak
Telefon 48 99 56 34
Siv Langerød-Erichsen
Teamleder - team 7-18 år, undersøkelse/tiltak
Telefon 94 52 31 97