For voksne

Alle foreldre bryr seg om sine barn

Voksne bryr seg også om andres barn: Ser vi et ensomt, gråtende barn på kjøpesenteret, vil vi selvfølgelig hjelpe det å finne foreldrene. Da tar vi ansvar i vårt nærmiljø. Noen ganger ser vi at barn ikke får den omsorgen vi mener de burde hatt. Og noen ganger føler vi selv at vi svikter våre egne omsorgsoppgaver og ikke greier å håndtere våre egne barn som vi egentlig ønsker.

Noen ganger ser vi foreldre som ikke oppfører seg som voksne omsorgsgivere. Det kan være voksne som trakasserer sine egne barn, som er uforholdsmessig strenge eller hardhendte, eller voksne som er likegyldige. Foreldre som er sløvet av rusmidler eller medisiner mens de har omsorg for barn, foreldre som er psykisk syke, traumatiserte og foreldre som krangler slik at de mister synet for barna.

Det kan være familier som er fattige eller isolerte; – utenfor lokalsamfunnet.

Det kan være barn som er ute uten tilsyn, barn som er ute senere enn jevnaldrende, barn som er stille og barn som bråker.

Da er det viktig å bry seg og gjøre noe med uroen.

Hvordan kan du bli den ene som utgjør en forskjell i et barns liv?

Du kan snakke med:

•Barnet eller foresatte og vis at du ser og at du bryr deg.

•Helsesøster, barnehage eller skole.

•Alarmtelefonen for barn og unge er gratis og døgnåpen tlf. 116 111.

Oss i Barneverntjenesten Øst i Agder: Du kan ringe Siv Langerød-Erichsen på telefon 945 23 197 eller Wayni Bergan på telefon 489 95 634 for registrering av bekymring. Om du ikke skulle få svar, kan du også ringe vårt sentralbord 47 99 33 33.

Hvis det er kritisk, ring Barneverntjenesten Øst i Agder på telefon 47 99 33 33 eller politi på telefon 02800.

Hva kan du gjøre for at barnet ditt skal få det bedre?

Du kan snakke med:

Helsestasjonene: De gir råd om barneoppdragelse og samspill i familien. Alle foresatte kan ta direkte kontakt med sin helsestasjon.

Fastlegen:Legen kan henvise videre til hjelp for psykiske problemer og rusproblemer.

Et familievernkontor: Familievernkontoret i Arendal gir hjelp ved samlivsproblemer, ved konflikter om barna etter samlivsbrudd og ved sinnemestring. Telefon 37 00 57 80

Oss i Barneverntjenesten Øst i Agder: Du kan ringe Siv Langerød-Erichsen på telefon 945 23 197 eller Wayni Bergan på telefon 489 95 634 for å drøfte situasjonen.

 

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten Øst i Agder
Brokelandsheia 26, 4993 Sundebru (Gjerstad)
Telefon 479 93 333

Telefon sentralbord: 47 99 33 33

Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder,Postboks 33, 4971 SUNDEBRU

Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU

Wayni Bergan
Teamleder - barn 0-6 år, undersøkelse/tiltak
Telefon 489 95 634
Siv Langerød-Erichsen
Teamleder - barn 7-18 år, undersøkelse/tiltak
Telefon 945 23 197