For voksne

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, kan du kontakte barnevernet.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder.

Ta kontakt med meldingsteamet og drøft med oss hvis du:

 • er bekymret for at barn ikke får dekket sine behov for omsorg, trygghet, mat eller stell
 • er bekymret for at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
 • er bekymret for at foreldre har rusproblemer/psykiske problemer
 • er bekymret for at foreldre har mistet styringen over barnet sitt
 • har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
 • er sterkt bekymret for barnet ditt

Kontaktinformasjon til meldingsteamet

Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan forhindre at vanskelighetene blir for store. Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer. 

Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn. Når du har sagt ifra, er det barneverntjenestens jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.

Hvordan kan du bli den ene som utgjør en forskjell i et barns liv?

Du kan snakke med:

 • Barnet eller foresatte og vis at du ser og at du bryr deg.
 • Helsestasjon, barnehage eller skole.

Hva kan du gjøre for at barnet ditt skal få det bedre?

Du kan snakke med:

 • Helsestasjonen: Gir råd om barneoppdragelse og samspill i familien. Alle foresatte kan ta direkte kontakt med sin helsestasjon.
 • Fastlegen: Legen kan henvise videre til hjelp for psykiske problemer og rusproblemer.
 • Familievernkontor: Familievernkontoret i Arendal gir hjelp ved samlivsproblemer og ved konflikter om barna etter samlivsbrudd. 
 • Alternativ til vold: Alternativ til vold tilbyr behandling til voksne menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner, samt i begrenset omfang til utsatte voksne og barn. ATV Arendal er et spesialisert lavterskeltilbud og du kan ta direkte kontakt uten å ha henvisning. 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten Øst i Agder
Postboks 33, 4971 Sundebru
Telefon 47 99 33 33

Telefon sentralbord: 47 99 33 33

Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder,Postboks 33, 4971 SUNDEBRU

Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU