Besøkshjem

Hva er et besøkshjem?

Besøkshjem er en familie som ansettes av barneverntjenesten for å ta imot ett eller flere barn i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men det handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen. Det gir også slitne foreldre en mulighet for avlastning. Et besøkshjem skal ikke være et “superhjem”. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien har en stabil livssituasjon og kan binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer i familien. Ellers kreves det at familien har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon hva barna trenger mest.

Besøksforeldre må framlegge politiattest.

Hvem er besøksbarna?

Besøksbarn har ofte en vanskelig situasjon hjemme. Deres foreldre kan trenge avlastning for å få overskudd. Barna trenger tilskudd av voksenmodeller for å kunne se andre handlingsmønstre i en familie. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet. Alderen på besøksbarna er fra 0 til 18 år.

Hvordan bli besøkshjem?

1.Fyll ut denne søknaden og send den til Barneverntjenesten Øst i Agder

2.Barneverntjenesten kaller deg inn til et intervju.

3.Barneverntjenesten sender deg en bekreftelse som du må legge ved søknad om politiattest.

4.Søknad om politiattest sendes til politiet. Mer informasjon om hvordan det gjøres, finner du her (https://www.politi.no/tjenester/politiattest/).

5.Når barneverntjenesten har mottatt politiattest, kalles du inn til en ny samtale. Du vil få nærmere informasjon om oppdraget, taushetsplikten, veiledning og økonomisk godtgjørelse . Deretter skrives det arbeidskontrakt.

Godtgjørelse som besøkshjem

Besøkshjem er ansatt i Gjerstad kommune og lønnes etter den sentrale generelle særavtalen om avlastere, SGS1030 – avlastere. For tiden er timelønnen 65 kr (fra 01.07.18). I tillegg betales utgiftsdekning per døgn per barn. For barn mellom 0-10 år er det 305 kr (fra 01.07.18). For barn over 10 år er det 355 kr (fra 01.07.18). Lønnen er skattepliktig. Det er vanlig å være besøkshjem hver 3. eller 4. helg. Besøkshjemmet henter barnet/barna fredag ettermiddag og bringer dem hjem søndag ettermiddag. Nødvendig utstyr for barnet søkes innvilget ved Barneverntjenesten Øst i Agder. Kjøregodtgjørelse blir gitt etter gjeldende satser.

Kontaktinformasjon

Knut Hagen
Barnevernleder, enhetsleder Barneverntjenesten Øst i Agder
E-post
Telefon 905 47 348

Telefon sentralbord: 47 99 33 33