Besøkshjem

 

Besøkshjem 

Besøkshjem er et kommunalt hjelpetiltak for familier der omsorgsbyrden er ekstra stor. Det kan være familier med lite nettverk, familier som har dårlig økonomi, eller familier der barna trenger flere opplevelser og andre rollemodeller. 

Besøkshjem er en familie som tar imot et barn eller søsken etter avtale.  

 

Hvem kan bli besøkshjem? 

Familien må ha en stabil livssituasjon. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien. 
 
Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem, men det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. 
 
Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest. 
Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest. 
 
Det kan kreves ordinær politiattest av andre husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.  

Vil du finne ut mer om det å være besøkshjem? Ta gjerne kontakt med barneverntjenesten.

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten Øst i Agder
Postboks 33, 4971 Sundebru
Telefon 47 99 33 33

Telefon sentralbord: 47 99 33 33

Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder,Postboks 33, 4971 SUNDEBRU

Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU