Fosterhjem

Fosterhjem blir også omtalt som omsorgshjem. I hovedsak er det statlig regional barnevernsmyndighet, Bufetat, som har ansvar for å rekruttere, lære opp og formidle fosterhjem til kommunene.

Du kan også bli engasjert som fosterhjem via barneverntjenesten.

Ønsker du å bli fosterhjem i regi barneverntjenesten ber vi deg ta kontakt med barnevernleder Knut Hagen på e-post knut.hagen@gjerstad.kommune.no

denne siden kan du lese mer om fosterhjem og hvordan du kan bli det.

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten Øst i Agder
Brokelandsheia 26, 4993 Sundebru (Gjerstad)
Telefon 479 93 333

Telefon sentralbord: 47 99 33 33

Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder,Postboks 33, 4971 SUNDEBRU

Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU

Bodil Wang
Teamleder - barn i fosterhjem/institusjon
E-post
Telefon 957 79 336