Støttekontakt

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt hjelper et annet menneske til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv gjennom samvær og aktiviteter over tid. Samværet med en støttekontakt gir en mer meningsfull fritid, noe å se fram til og gode minner å se tilbake på. Det at du blir støttekontakt kan hjelpe et annet menneske mer enn du aner, samtidig som du selv kan få mange positive opplevelser.

Du må ha fylt 18 år og være pålitelig og bør kunne binde seg for minst ett år. Har du overskudd å gi av, er trygg på seg selv, har evne til samarbeid og kan sette grenser er dette gjerne noe for deg.

Mennesker som trenger støttekontakt er ulike og derfor er det ønskelig at også støttekontaktene er forskjellige.

Hvordan blir du støttekontakt?

1.Fyll ut denne søknaden og send den til Barneverntjenesten Øst i Agder.

2.Barneverntjenesten kaller deg inn til et intervju.

3.Barneverntjenesten sender deg en bekreftelse som du må legge ved søknad om politiattest.

4.Søknad om politiattest sendes til politiet. Mer informasjon om hvordan det gjøres, finner du her ( https://www.politi.no/tjenester/politiattest/).

5.Når barneverntjenesten har mottatt politiattest, kalles du inn til en ny samtale. Da vil en finne ut hvilket oppdrag som passer. Du vil og få nærmere informasjon om oppdraget, taushetsplikten, veiledning og økonomisk godtgjørelse. Kontrakt skrives med ett års varighet og inneholder blant annet tiltak og mål for det enkelte oppdrag.

Godtgjøring som støttekontakt

Vanlig oppdragstid er mellom 12 og 20 timer i måneden. Barneverntjenesten skiller mellom timesatsene for støttekontakter over og under 30 år.

Vi vil gjøre oppmerksom på at gjeldende godtgjørelse kan bli justert. Feriepenger utbetales ikke. Kjøregodtgjørelse blir gitt inntil 100 km/mnd.

Støttekontakten får informasjon av kontaktperson før oppdraget settes i gang. Barneverntjenesten Øst i Agder har veiledningsansvar. Dersom støttekontakten har spørsmål vedrørende oppdraget bes de ta kontakt med kontaktperson.

Kontaktinformasjon

Knut Hagen
Barnevernleder, enhetsleder Barneverntjenesten Øst i Agder
E-post
Telefon 905 47 348

Telefon sentralbord: 47 99 33 33