Tilsyn med barn i fosterhjem

Tilsyn med barn i fosterhjem er en lovpålagt oppgave alle kommuner har jf. lov om barneverntjenester § 4-22 fjerde og femte ledd.

 

Bakgrunn for tilsyn i fosterhjem 

 • Formålet med tilsyn er å sikre at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetningene som ligger til grunn for plassering blir fulgt opp 

 • Det skal være tilsyn i fosterhjem uavhengig om plasseringen er en omsorgsovertakelse eller et hjelpetiltak  

 • Tilsyn er for alle barn i fosterhjem, uavhengig av hva slags fosterhjem barnet bor i 

 • Det finnes ulike fosterhjem, for eksempel beredskapshjem, spesialiserte fosterhjem og ordinære kommunale fosterhjem. Noen barn bor i fosterhjem hos slekt- og nettverk 

 • Tilsynsplikten gjelder til barnet fyller 18 år 

Hva kreves for å være en tilsynsperson?

 • Det stilles krav om godkjent politiattest 

 • Må være over 20 år, ha sertifikat for bil og kunne bruke bil i oppdraget 

 • Evne til å snakke med barn og skape tillit, kan gjerne kjenne barnet fra tidligere 

 • Skrive gode rapporter hvor det kommer fram hva barnet og fosterforeldre har formidlet om positive eller negative opplevelser etc. 

 • Skrive gode vurderinger om hvordan barnet har det i fosterhjemmet ut fra det som formidles ved besøket 

 • Kan utføre tilsynsoppgaven over tid 

 • Bør ikke ha annen tilknytning til barneverntjenesten, men kan godt ha erfaring fra å være fosterhjem eller beredskapshjem 

Hva innebærer oppdraget? 

 • Tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet 

 • Minimum 4 tilsynsbesøk i året

 • Skrive rapport etter hvert tilsynsbesøk, som sendes til barneverntjenesten i kommunen 

 • Tilsynsperson plikter å delta på opplæring og veiledning i regi av barneverntjenesten  

 • Frivillig deltakelse på kurs i regi av barneverntjenesten eller samarbeidspartnere 

Hvordan blir du en tilsynsperson? 

Avlønning / utgiftsdekning 

 • Tilsynspersoner godtgjøres etter gjeldende KS satser 

 • Hvert tilsynsbesøk godtgjøres for inntil 4 timer pr. gang 

 • Pliktig deltakelse på opplæring og veiledning godtgjøres pr. time 

 • Kilometergodtgjøring for kjøring til og fra fosterhjem og barneverntjenesten 

 • Utgiftsdekning på inntil kr. 200,- mot kvittering for ev. aktiviteter med barnet  

 • Utgifter ut over dette må avtales med kontaktperson på forhånd 

 • Arbeidsgodtgjørelsen er skattepliktig 

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten Øst i Agder
Postboks 33, 4971 Sundebru
Telefon 47 99 33 33

Telefon sentralbord: 47 99 33 33

Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder,Postboks 33, 4971 SUNDEBRU

Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU

Gunn Kristine Vestøl
Team fosterhjem/institusjon
Telefon 48 14 67 80

Team fosterhjem/institusjon

Arne Lindtveit
Team fosterhjem/institusjon
Telefon 95 94 28 80