Fiberutbygging i Gjerstad kommune

Her samler vi informasjon om ulike fiberutbyggingsprosjekter. Artikler blir lagt inn fortløpende - se nederst.

Vi er nå kommet så langt i pandemien at det er mulighet for å arrangere folkemøter. For å få opp salget av abonnement vil det bli lagt opp til 3 folkemøter fredag den 25. juni 2021.

Alle møtene vil være på Abel skole i Aulaen og det er mulig med 50 personer på hvert møte. (Påmeldingsfrist: Torsdag 24. juni kl. 15:00)

Til de som bor i aktuelle utbyggingsområder:

Hvert år tildeles statlige midler til utbygging av områder i kommunene som er av ikke-kommersiell art. Dvs. hvor leverandører ikke kan bygge ut fiber pga. for høye utbyggingskostnader. Utbyggingen vil gi husstander gode bredbåndstjenester og TV-tjenester via fiberteknologi. Det er visse kriterier som gjelder for at utbyggingen kan starte.

Til de som bor i aktuelle utbyggingsområder:

Hvert år tildeles statlige midler til utbygging av områder i kommunene som er av ikke-kommersiell art. Dvs. hvor leverandører ikke kan bygge ut fiber pga. for høye utbyggingskostnader. Utbyggingen vil gi husstander gode bredbåndstjenester og TV-tjenester via fiberteknologi. Det er visse kriterier som gjelder for at utbyggingen kan starte.

Kontaktinformasjon

Lasse Fosse
Leder stab, skjenkebevillinger
E-post
Telefon 96 01 89 20
Mobil 96 01 89 20

Prosjekt- og utredningsarbeid, skjenkebevillinger,  m.m.