Flyktningarbeidet i Gjerstad kommune

Gjerstad kommune jobber med å legge forholdene til rette for en naturlig og positiv integrering i lokalsamfunnet, samtidig som vi ønsker å styrke innvandrernes mulighet for å delta i yrkes- og samfunnsliv, og å gjøre dem økonomiske selvstendige.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr veiledning til flyktninger. Ta gjerne kontakt med oss.

 • Tilbyr introduksjonsprogrammet de to første årene i Norge
 • Får flyktningene ut i kvalifisert arbeid/ordinær utdanning
 • Sikre økonomisk selvstendighet
 • Gi opplæring/veiledning til å forstå det norske systemet

Når kommunen bosetter flyktninger, får de tilbud om introduksjonsprogrammet de to første årene i Norge. Når programmet er avsluttet, går mange videre med utdanning og andre begynner i ordinær jobb.

Hva gjør flyktningtjenesten i Gjerstad kommune

 • Skaffer og gjør klar bolig før flyktninger kommer

 • Gir informasjon om bostøtte, skattekort, flyttemelding, barnetrygd

 • Hjelper med ulike offentlige søknader og timebestillinger

 • Gir hjelp til foreldre om hvordan være foreldre i Norge

 • Gir råd om praktiske ting i hjemmet

 • Passer på at helsespørsmål blir sendt til rett person

 • Hjelper deg/dere med å finne fritidsaktiviteter

 • Hjelper deg hvis du skal kontakte UDI

 • Er med på møter med Nav

Kontaktinformasjon

Mona Lien
Programrådgiver flyktningtjenesten
E-post
Telefon 37 11 97 40
Mobil 901 55 940
Hilde Selmi
Fagansvarlig Flyktningtjenesten & Leder for Kontaktsenteret/Psykisk helse
E-post
Telefon 37 11 97 97
Mobil 945 29 886

Flyktning tjenesten mandag, onsdag og fredag

Kontaktsenteret - Psykisk helse tirsdag og torsdag

Heidi Tveit Johansen
Programrådgiver flyktningtjenesten
E-post
Telefon 37 11 97 26
Mobil 945 14 691