Flyktningevenn

Vi trenger deg som flyktningevenn

Flyktningtjenesten i kommunen trenger stadig nye flyktningevenner og vennefamilier. Målet med flyktningevenntjenesten er å bidra til inkludering i Gjerstad og ellers i det norske samfunnet.

Å være flyktningevenn innebærer å møtes jevnlig med en flyktning eller en flyktningfamilie. Samværet finner gjerne sin form etter behov og interesser. Eksempler: Å snakke sammen, gå tur, gjøre lekser, lage mat, trene sammen og lignende. Vår erfaring er at relasjonen ofte er givende for begge parter.

Ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer om flyktningevenner.

Kontaktinformasjon

Mona Lien
Programrådgiver flyktningtjenesten
E-post
Telefon 37 11 97 40
Mobil 901 55 940
Hilde Selmi
Fagansvarlig Flyktningtjenesten & Leder for Kontaktsenteret/Psykisk helse
E-post
Telefon 37 11 97 97
Mobil 945 29 886

Flyktning tjenesten mandag, onsdag og fredag

Kontaktsenteret - Psykisk helse tirsdag og torsdag

Heidi Tveit Johansen
Programrådgiver flyktningtjenesten
E-post
Telefon 37 11 97 26
Mobil 945 14 691