Introduksjonsprogrammet

Hva tilbyr vi?

Gjerstad kommune tilbyr et introduksjonsprogram for deg som nettopp har kommet til kommunen som flyktning eller familiegjenforent. Dette har du rett og plikt til.

Hva er introduksjonsprogrammet?

I introduksjonsprogrammet kan du:

  • Gå på skole og lære norsk på Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK)
  • Lære hvordan det er å leve i Norge
  • Være med på aktiviteter
  • Delta i språkpraksis
  • Delta i arbeidsrettede tiltak
  • Gå på grunnskole/videregående skole

Introduksjonsprogrammet blir tilpasset hver enkelt. Vi lager en plan for programmet ditt sammen med deg.

Introduksjonsprogrammet varer i inntil to år. Det kan i noen tilfeller utvides til tre år.

Når du går på introduksjonsprogram, får du introduksjonsstønad.

Du kan lese mer om introduksjonsprogrammet på IMDIs nettsider.

Kontaktinformasjon

Mona Lien
Programrådgiver flyktningtjenesten
E-post
Telefon 37 11 97 40
Mobil 901 55 940
Hilde Selmi
Fagansvarlig Flyktningtjenesten & Leder for Kontaktsenteret/Psykisk helse
E-post
Telefon 37 11 97 97
Mobil 945 29 886

Flyktning tjenesten mandag, onsdag og fredag

Kontaktsenteret - Psykisk helse tirsdag og torsdag

Heidi Tveit Johansen
Programrådgiver flyktningtjenesten
E-post
Telefon 37 11 97 26
Mobil 945 14 691