Psykisk helsetjeneste for barn og unge

Hvem gjelder tilbudet for?

Tilbudet gjelder for barn og ungdom mellom 0 og 18 år.

Hvem kan hjelpe meg?

Du kan henvende deg til følgende steder:

  • Familiehuset som er en forebyggende og helsefremmende enhet med tjenester for barn og ungdom, familiene deres og øvrige nettverk
  • Helsestasjonen for ungdom
  • Skolene, på grunnskolene kan du henvende deg til sosiallærer eller helsesøster.
  • PPT, pedagogisk, psykologisk tjeneste
  • Fastlegene
  • Psykisk helsetjeneste  (hverdager mellom 9 og 15)
  • TFF; tiltak for funksjonshemmede, støttekontakt og avlastning
     

Akutt hjelp

Trenger du akutt hjelp, ta kontakt med fastlegen din eller legevakten(på kveldstid).

Kontaktinformasjon

Ellen Jakobsen Grunnsvoll
Fagansvarlig helsesøster
E-post
Telefon 37 11 97 29
Mobil 474 50 026