Leger i Gjerstad

Legetjenester tilbyr vi  ved Gjerstad legekontorer på Brokelandsheia.

Fastlegene driver selvstendig virksomhet etter avtale med kommunen.

Gjerstad legekontor:

Adresse; Brokelandsheia 52

4993 Sundebru 

Tlf: 37119190

Legevakt

Informasjon om legevakt

Fastlege

Finne og bytte fastlege