NAV Gjerstad

NAV Gjerstad tilbyr sosiale tjenester, statlige ytelser og ulike tjenester for Husbanken. I tillegg gir kontoret oppfølging og ettervern av mennesker med rusavhengighet.

Ved NAV-kontoret i Gjerstad møter brukerne et integrert kontor, der ansatte i Arbeids- og velferdsetaten og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne. NAV Gjerstad har et tett og godt samarbeid med Familiehuset, og sammen arbeider vi for å finne gode løsninger for brukerne på tvers av fagområdene.

NAV har et særlig ansvar for å gi publikum informasjon om andre tilgrensede offentlige og private tjenester. NAV Gjerstad yter tjenester etter Lov om sosiale tjenester og Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen. I tillegg utføres det diverse tjenester for Husbanken.

Tjenester:
Bostøtte
Økonomisk rådgiving (gjeldsrådgiving)
Økonomisk støtte (sosialhjelp)
Oppfølging og ettervern av rusmisbrukere
Statlige ytelser
 

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 12.00 - 14.30

Kontoret betjener timeavtaler alle dager fra 9.00-15.00

www.nav.no har åpent hele døgnet, alle dager.

Nyttige linker:

NAV

Rustelefonen

Dopingtelefonen

Husbanken

Lovdata

Sosialtjenesteloven

Kontaktinformasjon

Trond Fjell
Enhetsleder
E-post
Telefon 55 55 33 33