Støttekontakt til fysisk funksjonshemmede og utviklingshemmede over 18 år

Tjenesten skal gi voksne en mulighet til å kunne delta på ulike aktiviteter ut fra ønsker og behov. Være støttespillere i sosiale og praktiske sammenhenger.

Slik søker du:

Søknad skjer skriftlig eller muntlig til:
Gjerstad kommune, Enhet for pleie- og omsorg, 4980 Gjerstad

Hvis det er andre som søker (lege, sykehus, pårørende eller lignende) må brukeren gi samtykke til den som søker.

Saksgang

Etter en helhetlig vurdering blir søknaden behandlet i enhetens ukentlige tiltaksmøte. Det blir deretter sendt skriftlig vedtak.

Saksbehandlingstid

Svar på søknad vil bli sendt senest innen 4 uker.

Søknadsfrist

Ingen, alle henvendelser blir behandlet fortløpende.

Klagemuligheter

Tjenesten tildeles som et enkeltvedtak og er tidsbegrenset. Vedtaket kan påklages. Opplysninger om klagerett går fram av vedtaket. 

Kontaktinformasjon

Ann Jorunn Greva
Tjenesteleder for funksjonshemmede
E-post
Telefon 37 11 95 01

Tjenesteleder for tjenester (mandager, tirsdager og torsdager):

- Faglig og administrativt ansvar for tjenester til funksjonshemmede.

- Systemkoordinator for individuell plan.