Støttekontakt til fysisk funksjonshemmede og utviklingshemmede over 18 år

Tjenesten skal gi voksne en mulighet til å kunne delta på ulike aktiviteter ut fra ønsker og behov. Være støttespillere i sosiale og praktiske sammenhenger.

Slik søker du:

Søknad skjer skriftlig eller muntlig til:
Gjerstad kommune, Enhet for pleie- og omsorg, 4980 Gjerstad

Hvis det er andre som søker (lege, sykehus, pårørende eller lignende) må brukeren gi samtykke til den som søker.

Saksgang

Etter en helhetlig vurdering blir søknaden behandlet i enhetens ukentlige tiltaksmøte. Det blir deretter sendt skriftlig vedtak.

Saksbehandlingstid

Svar på søknad vil bli sendt senest innen 4 uker.

Søknadsfrist

Ingen, alle henvendelser blir behandlet fortløpende.

Klagemuligheter

Tjenesten tildeles som et enkeltvedtak og er tidsbegrenset. Vedtaket kan påklages. Opplysninger om klagerett går fram av vedtaket. 

Kontaktinformasjon

Astrid Haukenes Bråten
Koordinator støttekontakt og avlastere (vikar)
E-post
Telefon 482 43 780

Kontortid hver onsdag og annenhver fredag (partallsuker). Tilgjengelig på telefon og epost hver dag.