Psykisk helse

Hvem gjelder tilbudet for?                        

Tilbudet gjelder for:

  • voksne
  • ungdom i samarbeid med skolehelsetjenesten.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

  • Samtaler med psykisk helsearbeider
  • Støtte til å mestre aktiviteter i hverdagen
  • Multidoseutlevering
  • Gruppetilbud; Kontaktsenter

Hvem kan jeg kontakte?

  • Fastlegen din
  • Legevakt (på kveldstid)
  • Psykisk helsetjeneste i Gjerstad (hverdager mellom 8 og 15)

Slik søker du:

Søknad om tjenester fra psykisk helse (PDF, 84 kB)

Søknad sendes til Psykisk helsetjeneste; Familiehuset, Gjerstadveien1335, 4980 Gjerstad

Akutt hjelp

Trenger du akutt hjelp, ta kontakt med fastlegen din eller legevakt (på kveldstid).

 

Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).

Kontaktinformasjon

Morten Langmyrbråten
Teamleder psykisk helsetjeneste
E-post
Telefon 37 11 97 28
Mobil 901 32 078