Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold. 

Les mer om hvilken hjelp du kan få og hvordan du søker på nettsiden til Nav. 

Kontaktinformasjon

NAV Gjerstad
E-post
Telefon 55 55 33 33
Trond Fjell
Enhetsleder
E-post
Telefon 55 55 33 33