Startlån

Hva er startlån?

Startlån er en låneordning som behandles i kommunene. Husbanken finansierer ordningen, men kommunene har laget egne retningslinjer for hvordan startlånsordningen skal brukes.

Hvem kan søke om startlån?

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank. Startlån kan gi deg mulighet til få en nøktern og rimelig bolig.

Sjekk hvem som kan få startlån.

Hva kan det gis lån til?

I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å få grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen toppfinansiere. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen fullfinansiere.

Du kan også få startlån til:

  • hjelp til å bli boende i boligen du har
  • refinansiering av et dyrt lån
  • utbedring av bolig
  • tilpasning av bolig
  • nybygget bolig
  • toppfinansiering

Se mer informasjon på Husbankens nettsider.

Kontaktinformasjon

Espen Grimsland
Økonomisjef
E-post
Telefon 37 11 97 34
Mobil 402 03 715