Psykisk helsetjeneste for barn og unge

Hvem gjelder tilbudet for?

Tilbudet gjelder for barn og ungdom mellom 0 og 18 år.

Hvem kan hjelpe meg?

Du kan henvende deg til følgende steder:

  • Helsestasjonen for ungdom
  • Skolen, på grunnskolen kan du henvende deg til sosiallærer eller helsesykepleier.
  • PPT, pedagogisk-psykologisk tjeneste
  • Fastlegene
  • Psykisk helsetjeneste  (hverdager mellom 9 og 15)
  • TFF; tiltak for funksjonshemmede, støttekontakt og avlastning
     

Akutt hjelp

Trenger du akutt hjelp, ta kontakt med fastlegen din eller legevakten(på kveldstid).

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Ellen Jakobsen Grunnsvoll
Fagansvarlig helsesykepleier
E-post
Telefon 47 45 00 26