Informasjon om koronaviruset

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. All informasjon oppdateres jevnlig.

Her finner du svar på generelle spørsmål:

Informasjonstelefon for publikum

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Mistanke om smitte

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117.

Informasjon til barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

Har du det vanskelig? Her får du råd om hva du kan gjøre og hvem du kan snakke med.

Er det noen smittede i Gjerstad kommune?

Folkehelseinstituttet sier det er flere smittede i Norge enn tallene viser. Mørketallene kan være store, fordi mange ikke testes. Nå er det kun alvorlig syke med symptomer, og viktige yrkesgrupper, som testes.

Med dette som bakteppe, kan smittesituasjonen fordelt på kommuner følges på folkehelseinstituttet sine sider, og i media ellers, som f eks https://www.vg.no/spesial/2020/corona-viruset/

Koronaviruset og eldre

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse bygget opp egne nettsider om eldre og korona.

 

For våre ansatte i Gjerstad kommune

 

Tiltak for næringsdrivende og arbeidsgivere i Gjerstad kommune (oppdatert 1.4.2020)

Spesielle tiltak i vår kommune:

Vær oppmerksom på fortløpende oppdateringer.

2.4.2020:  Barnehage og skole med tilbud i hele påsken

1.4.2020:  Pressemelding fra ordfører Inger Løite

1.4.2020:  Tilbud til bedrifter å bli med i Næringshageprogrammet

30.3.2020: Nå kan du søke om forskudd på dagpenger fra NAV

28.3.2020: Første person i Gjerstad med registrert koronasmitte

27.3.2020: Uteområder i Visedal barnehage stengt

19.3.2020: Tiltak for næringsdrivende og arbeidsgivere

19.3.2020: Gjerstad kommune vedtar midlertidig forbud mot samlinger av mer enn 5 personer (utenom egen husstand) som har preg av fest

19.3.2020: Stengt deler av uteområde Abel skole for andre enn elever som bruker omsorgstilbud - for å begrense smitterisiko

18.3.2020: Fysioterapitjenesten er stengt med noen unntak.

18.3.2020: Kommunestyremøte 26. mars er avlyst.

17.3.2020: Oppdatert informasjon om tannhelsetjenesten.

17.3.2020: Oppdatert informasjon fra NAV Gjerstad - slik kan du nå oss (i tillegg info dersom du blir permittert som følge av koronaviruset)

17.3.2020: Betaling for barnehage og SFO i stengt-periode på grunn av koronaviruset

17.3.2020: Kontakt-info til kemneren i Gjerstad.

16.3.2020: Oppdatert informasjon fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

16.3.2020: Avlyste og stengte arrangementer og aktiviteter.

16.3.2020: Barneverntjenesten i full drift.

15.3.2020: Har du helsefaglig kompetanse?

13.3.2020: Gjerstad legekontor har svært stor pågang.

13.3.2020: Kommunehuset og kontakt med kommunen.

12.3.2020: Abel skole og Visedal barnehage stenger fra og med 13.3.2020.

12.3.2020: Gjerstad folkebibliotek og meråpent bibliotek stenges på ubestemt tid.

11.3.2020: Gjerstad omsorgssenter innfører besøksforbud.

10.3.2020: Midlertidig stengte tilbud i enhet for helse og omsorg.

10.3.2020: Retningslinjer for reisende.

10.3.2020: Økt ventetid på ordinære legetimer på Gjerstad legekontor (som følge av generell beredskap).

Nedenfor finner du alle våre artikler om koronavirus-situasjonen:

Barnehage og skole i Gjerstad kommune vil ha et omsorgstilbud tilgjengelig gjennom hele påsken. Tilbudet går til barn av foresatte som innehar samfunnskritiske funksjoner og barn i familier der hverdagen oppleves som ekstra vanskelig. Vi ønsker å være tilstede for de sårbare barna i vår kommune i disse tider.

Ordføreren sendte ut pressemelding kvelden den 1.4.2020, der hun blant annet oppgir status på bekreftede tilfeller av smitte:

Bedrifter som er berørte av covid-19 pandemien har nå ut 2020 anledning til å bli målbedrifter i Næringshageprogrammet, uten å betale 25 % egenandel.  Pågang Næringshage AS vil nå søke om midler til flere ulike aktiviteter som alle har som mål, om å bistå og styrke næringslivet i denne perioden. Åpne nyheten og les mer.

Fra mandag 30. mars kan du søke om forskudd. Pengene kan utbetales før påske. Les mer om hvordan.

Uteområdene ved både Alvheim barnehage og Renstøl barnehage er stengt i forbindelse med utbrudd av koronaviruset.

NAV Gjerstad har innført mulighet for digital søknad om sosialhjelp.

Oppdatering 1.4.2020: Tilbud til bedrifter å bli med i Næringshageprogrammet uten egenandel ut 2020.

Oppdatering 20.03.2020 kl. 11:00: Les i boks for "søknadsskjema knyttet til bedriftsintern opplæring, BIO, både på Agder fylkeskommune og i Regionalforvaltning". Frist for første runde er satt til 1. april 2020. Det satses på rask saksbehandling.

Ordfører i Gjerstad kommune har i dag 19.3.20 i medhold av hastefullmakt gitt av kommunestyret i sak 20/10 fattet følgende vedtak med begrunnelse:

Fotballbinge og lekeplass ved SFO stenges for å begrense smitterisiko.

Gjerstad kommune ser oss nødt til å stenge for bruk av fotballbingen og lekeplass ved SFO ved Abel skole. Dette gjelder både dag og kveld for å begrense smitterisiko for de barna som benytter seg av omsorgstilbudet ved Abel nå, så disse har et eget område til utendørs lek og spill. Dette er barn av foresatte som har samfunnskritiske yrker. Vi må derfor alle gjøre det vi kan for å hindre smittespredning. Resten av skoleområdet er åpent for vanlig bruk.