Informasjon om koronavirus, testing og vaksinering

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. Informasjon på denne siden er oppdatert 7.10.21

Informasjon om testing i Gjerstad

Informasjon om vaksinering i Gjerstad

Her finner du svar på generelle spørsmål:

Koronaviruset og eldre

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse bygget opp egne nettsider om eldre og korona.

Generelt om testregime, karantene og isolasjon ved koronavirus

Les om regler og retningslinjer som gjelder for testing for nærkontakter, isolasjon og reisekarantene på helsenorge.no.

Ta koronasjekk på nettet

Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg på nettsiden koronasjekk.no

Nettsiden driftes av leger og sykepleiere og er til en hver tid være 100 % i samsvar med råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Info på denne siden er sist oppdatert 7.10.21

Regjeringen kunngjorde 5.10.21 at det er besluttet å tilby en tredje dose koronavaksine til alle over 65 år. Det må gå minst 6 måneder fra man har fått dose 2 til man kan få dose 3. Les mer om dette på regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppfriskningsdose-til-alle-over-65-ar2/id2873778/

FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen. Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år.

Gjerstad kommune kommer tilbake mer mer informasjon om når de forskjellige aldersgrupper kan tilbys dose 3. 

Gjerstad kommune har ved utgangen av juli 2021 kontaktet alle innbyggere for å tilby 2 vaksinedoser 

Vi har pr nå tilbudt koronavaksine til alle innbyggerne over 18 år i Gjerstad. Det kan likevel være noen vi ikke har nådd frem til, eller noen kan ha ombestemt seg og likevel ønsker vaksine. Ta kontakt pr telefon 37 11 97 00 (hverdager kl 0900 - 1400) eller e-post post@gjerstad.kommune.no så blir du satt på liste til neste vaksineringsdag.

 

Privatpersoner kan fra oktober 2021 bestille hurtigtester fra kommunen for å teste seg selv, personer i egen husstand, eller nære pårørende.

Koronatesting

OBS: Tirsdag 19. oktober og fredag 22. oktober er teststasjonen stengt.

Testing for Covid-19 i Gjerstad kommune foregår nå på legekontoret, ordinært alle hverdager fra kl. 10.30. Du må bestille time. Ring eller send sms til vår Korona-telefon (kun for timebestilling), tlf. 901 42 717. Telefonen er åpen mandag - fredag kl. 08:00 - 10:00 og 12:00 - 14:00. Følg med på informasjon om åpningstider da dette kan variere.

Ved bestilling på SMS: Oppgi fullt navn, personnummer (11 siffer), symptomer (og når det startet), evt. annen årsak (eks. utenlandsopphold) og navn på fastlegen din.

De som ønsker test, eller som vurderes som mulig smitteførende, blir satt opp til testing og eventuelt klinisk undersøkelse enten samme dag, eller dagen etter.

Er vi ikke tilgjengelig på et tidspunkt du har behov for testing, kan du ta kontakt med legevakten på telefon nummer 116 117 og drøfte saken med dem.