Koronavaksine i Gjerstad kommune - klikk her for mer informasjon

Alle over 75 år er kontaktet om de ønsker vaksine, og de blir kalt inn pr telefon etter hvert som vi mottar vaksinene. 

Er du over 65 år, oppholder du deg fast i Gjerstad kommune uten å være registrert i folkeregisteret her og ønsker vaksine, må du ta kontakt med oss for å bli satt på liste: Epost post@gjerstad.kommune.no eller telefon 90019694 (åpent kl. 08:00-15:00) Når vaksineringen er kommet til din aldersgruppe, tar vi kontakt med deg.

 

Som innbygger i Gjerstad får du tilbud om vaksine av Gjerstad kommune uavhengig av hvor du har fastlege.

Informasjon om koronaviruset

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. All informasjon oppdateres jevnlig. Gjerstad kommune anbefaler sterkt alle til å følge de nasjonale regler og anbefalinger; bruk munnbind når det ikke er mulig å holde 2 meters avstand, begrens antall sosiale kontakter.

Corona information from The Norvegian Government in other languages.

Her kan du se en oversikt over smittesituasjonen på Agder, publisert av Statsforvalteren. Dette er en oversikt over antall påviste tilfeller av koronavirussykdom (covid-19) i Agder siste 14 dagene.

Her finner du svar på generelle spørsmål:

Informasjonstelefon for publikum

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Informasjon til barn og unge

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

Har du det vanskelig? Her får du råd om hva du kan gjøre og hvem du kan snakke med.

Koronaviruset og eldre

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse bygget opp egne nettsider om eldre og korona.

Hva gjelder om karantene og nærkontakter?

Karantene

Du skal være i karantene i 10 døgn dersom du ankommer Norge fra et rødt land eller har vært nærkontakt til en bekreftet smittet person.  Les mer om karantenereglene på helsenorge.no.

Reisekarantene

Les mer om reisekarantene her.

Testing i karantene

Vi anbefaler alle som er i karantene om å teste seg. Det bør gå 5 dager etter at du blitt eksponert for smitte før du tar en test. Grunnen til dette er at det er det mindre sjanse for at testen viser riktig resultat før dag 5.

Selv om du har fått en negativ koronatest, må du fullføre karanteneperioden på 10 døgn.

Hva er en nærkontakt?

Du er nærkontakt hvis du har hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt, for eksempel håndhilsning eller klemming, med en som er bekreftet smittet av korona. 

Nærkontakter skal i karantene i 10 dager fra den dagen de hadde kontakt med en smittet. Vi minner om at når du er i karantene skal du heller ikke oppsøke andre personer som er i karantene. Les mer om karantenereglene på helsenorge.no.

Hvorfor skal barnet mitt i karantene og ikke vi som er foreldre? 

Det er bare den personen som har vært i nærkontakt med en smittet som skal i karantene. Med andre ord, hvis ditt barn har vært i nærkontakt med en som er smittet, skal barnet ditt være i karantene, men du som foreldre skal ikke være i karantene så lenge du ikke har vært i nærkontakt med den smittede og barnet ditt ikke har symptomer på korona. 

Følg med på hvem du er i nærkontakt med 

Arbeidet med smittesporing er viktig og krevende. Det kan være vanskelig å huske hvem man har vært i nærkontakt med. For å hjelpe smittevernteamet oppfordrer vi alle til å notere ned hvem dere har vært i nærkontakt (mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter) med i løpet av dagen.  

Viktig informasjon som gjelder for Gjerstad:

Vær oppmerksom på fortløpende oppdateringer.

13.04.2021 Tilskudd til bedriftsintern opplæring i koronatid

07.04.2021 Anbefaling for feiring av barnebursdag i Gjerstad kommune

25.03.2021 Lokal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

19.02.2021 Folkehelseinstituttet oppfordrer deg til å ta i bruk appen "Smittestopp"

16.02.2021 Anbefaler bruk av munnbind på Brokelandsheia - påbud opphevet

11.02.2021 Fremdrift for koronavaksinasjon i Gjerstad kommune

28.01.2021 Opphevet 16.02.2021: Påbud om bruk av munnbind i butikker og bensinstasjoner på Brokelandsheia

26.01.2021 To nye smittetilfeller i Gjerstad

25.01.2021 Oppfordring - bruk munnbind!

23.01.2021 Lørdag 23. januar Råd hvis du har vært i Oslo-regionen de siste 10 dager

21.01.2021 Nytt smittetilfelle i Gjerstad

21.01.2021 Alkoholservering i forbindelse med matservering tillates i Gjerstad fra fredag 22.01.2021

18.01.2021 Informasjon uke 3

15.01.2021 Midlertidig kommunal tilskuddsordning for næringslivet i Gjerstad er stengt for nye søknader.

23.12.2020 Informasjon om koronavaksine

22.12.2020: Er det noen smittede i Gjerstad?

30.11.2020: Slik kan du nå teste deg for Covid-19 i Gjerstad

06.08.2020: Har du vært i utlandet må du vente 10 dager før du kan gå på besøk på omsorgssenteret

For våre ansatte i Gjerstad kommune

 

Tiltak for næringsdrivende og arbeidsgivere i Gjerstad kommune (oppdatert 25.03.2021)

Nedenfor finner du alle våre artikler om koronavirus-situasjonen:

Vi på Gjerstad legekontor har svært stor pågang. Selv om vi har bemannet med to sekretærer til å svare alle som ringer, er det lang ventetid på telefonen.

Vi ber derfor om at alle som har generelle spørsmål om koronaviruset å lese på www.helsenorge.no og www.fhi.no, eventuelt ringe til informasjonstelefonen på 815 55 015.

Vi stenger kommunehuset for besøkende fra og med fredag 13. mars 2020.

Hele Abel skole og alle avdelinger i Visedal barnehage stenges fra og med 13.3.20 for å forebygge smittespredning av koronaviruset.

Det vil bli sendt ut felles informasjon til foresatte og vi oppdaterer informasjon på hjemmesiden fortløpende.

Oppdatert 26. mai 2020:

Folkebiblioteket åpner tirsdag 2. juni kl. 15:00 - 18:00.
I første omgang vil det være begrenset åpningstid:
- tirsdager kl. 15:00 - 18:00
- onsdager kl. 12:00 - 15:00
Tilbudet gjelder først og fremst utlån og innlevering av bøker.
Vi følger de gjeldende smittevernregler og ber alle ta hensyn.
Velkommen.

Opprinnelig nyhet:

For å forebygge koronavirus-smitte, stenges biblioteket på ubestemt tid. Dette gjelder også mer-åpent bibliotek.

Enhet for helse og omsorg har med virkning fra i dag 11.3.20 innført generelt «besøksforbud» til Gjerstad omsorgssenter. Dette for å minske smitterisiko for beboere på institusjonen. Pårørende og beboerne har fått beskjed.

Stenger midlertidig noen av tilbudene. Les mer om dette i denne artikkelen.

Vi vil minne innbyggere på Helsedirektoratets retningslinjer, som sier at alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus må holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

I forbindelse med utbrudd av koronavirus på landsbasis, har vi på legekontoret i Gjerstad sett oss nødt til å omprioritere for å bedre vår mulighet for beredskap. Dette vil medføre at det blir noe lengre ventetid på vanlig legetime enn ellers.

Informasjon fra helsedirektoratet

Pasienter i sykehjem og heldøgns omsorgsbolig vil på grunn av høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19 (koronaviruset).
God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.