Barnehagetilbud fra uke 19 (4.mai 2020)

Fra og med uke 19 vil barnehagen ha åpent åtte timer om dagen, med en åpningstid fra kl. 07:45–15:45. Les mer for nærmere informasjon.

Faste grupper

Barn i barnehagen skal organiseres faste i grupper i et gitt antall, med faste voksne som skal følge dem gjennom hele oppholdstiden. Det vil derfor videre fremover i tid, med gjeldende smittevernbestemmelser, være nødvendig å begrense barnehagens åpningstid. Hvis bestemmelsene endrer seg, vil barnehagetilbudet raskt tilpasse seg dette.

Foreldrebetaling

Vedrørende betaling for barnehagetilbudet, så ønsker Gjerstad kommune å gi en reduksjon i foreldrebetalingen tilsvarende den 1,5 time som barnehagens åpningstid reduseres. April måned + en uke i mai er betalingsfri knyttet til fem uker nedstengning av tilbudet. 1,5 times reduksjonen som innføres, vil gjelde fra og med mai måned.

Tilbud til barn av foresatte i samfunnskritiske yrker/funksjoner

Barnehagene vil fortsette å gi et tilbud til barn av foresatte i samfunnskritiske yrker/funksjoner i henhold til gitte retningslinjer. Slik smittesituasjonen er nå, vil tilbudet gis innen barnehagens ordinære åpningstid som er fra kl. 07.00 – 16.30. Hver enkelt forespørsel vil bli vurdert individuelt, og man påregner at behovet vil være synkende når barnehagen har en økende åpningstid. Dette kan for øvrig forandre seg hvis smittesituasjonen i vår  kommune endrer seg.

Spørmål?

Ta kontakt med Monica Haugen på telefon 480 87 823 eller Lina Flaten på telefon 990 21 102 for ytterligere spørsmål.