Barneverntjenesten i full drift

Barneverntjenesten Øst i Agder er i full drift, men forsøker å redusere smitterisikoen mest mulig. Ring telefon 47 99 33 33 hvis du ønsker kontakt med barneverntjenesten.

Alarmtelefonen 116 111 er i drift døgnet rundt.

Pressemelding fra Alarmtelefonen for barn og unge.