Betaling for barnehage og SFO i stengt-periode på grunn av koronaviruset

Angående betaling av barnehage og SFO fakturaer med forfall 25. mars:

Kommunen vil ikke kreve betaling for barnehage og SFO så lenge disse er stengt.

Det vil komme en avregning for dette i april, hvor det gjøres fratrekk for de dagene det har vært stengt. Faktura for mars skal altså betales i sin helhet, mens faktura for april vil være redusert.

Om noen har behov for en betalingsavtale som følge av koronavirus-situasjonen kan de sende en mail til kristin.nygard.presthagen@gjerstad.kommune.no

Kontaktinformasjon

Kristin Presthagen
Konsulent økonomi/innfordring, stab
E-post
Telefon 909 56 579