Enhet for helse og omsorg med tiltak for å redusere smitterisiko for koronavirus

Stenger midlertidig noen av tilbudene. Les mer om dette i denne artikkelen.

Enhet for helse og omsorg stenger disse tilbudene midlertidig fra i dag 10.3 for å redusere smitterisiko:

  • dagtilbudet i institusjon
  • kontaktsenteret (psykisk helse)
  • kantina på omsorgssenteret

Planlagte arrangementer og andakter avlyses også inntil videre.