Fysioterapitjenesten er stengt med noen unntak

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter for å stoppe spredning av korona-virussykdom. Vedtaket gjelder for perioden 16. mars til 26. mars i første omgang.

Som følge av dette er fysioterapitjenesten i Gjerstad kommune stengt.

Det er noen få unntak; blant annet pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.