Gjerstad omsorgssenter innfører besøksforbud fra 11.3.2020

Enhet for helse og omsorg har med virkning fra i dag 11.3.20 innført generelt «besøksforbud» til Gjerstad omsorgssenter. Dette for å minske smitterisiko for beboere på institusjonen. Pårørende og beboerne har fått beskjed.