Har du vært i utlandet må du vente 10 dager før du kan gå på besøk på Gjerstad omsorgssenter

Enhet for helse og omsorg vil minne alle som skal besøke sine nærmeste på sykehjemmet eller i omsorgsbolig om at de samme smittevernreglene fortsatt gjelder. Besøk skal avtales med personalet i forkant, overholde avstandsregler og veldig viktig med god håndhygiene. Ikke kom på besøk når du har symptomer som sår hals, tap av smak og lukt, feber, rennende nese, hoste etc.

Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager etter hjemkomst før de kan komme på besøk til pasienter eller til andre avtaler på omsorgssenteret. Dette gjelder også etter reiser til grønne land og områder, og selv etter korte turer som ved for eksempel grensehandel.

Vi takker for forståelsen og godt samarbeid så langt