Helsestasjon og skolehelsetjeneste i tilnærmet normal drift igjen

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har gjenopprettet driften av tjenesten, men fortsatt med noen restriksjoner: 

 • Helsepersonell i tjenesten må informeres hvis brukeren selv eller andre husstandsmedlemmer utvikler eller har symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjonen eller til skolehelsetjenesten. Da kan man ha en samtale på telefon.
 • Skal du til helsestasjonen eller skolehelsetjenesten bør du komme til oppsatt tid, og helst gi fortløpende informasjon via SMS ved forsinkelser.
 • Alle må vaske eller sprite hendene når dere kommer til oss.
 • Antall personer på venterommet begrenses for å unngå nærkontakt.
 • Barnet følges helst med en forelder/voksen, og søsken bør ikke være med til timen.
 • Leker er fjernet fra venterom for å unngå smitteoverføring.

Av smittevernhensyn er anbefaling fra myndighetene at:

 • Hjemmebesøk erstattes med time på helsestasjonen.
 • Grupper/kurs ikke drives inntil videre.

Helsenorge.no: Råd om korona til gravide og ammende

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig på telefon (se under) frem til skolestart, når skolen åpner igjen er skolehelsetjenesten åpen i lokalene ved skolen.

 • Jordmor Vigdis: 95002597
 • Fysioterapeut Martyna: 94153719
 • Helsesykepleier Ingvill (skolehelsetjenesten barnetrinn): 47450027
 • Helsesykepleier Torill: (skolehelsetjenesten ungdomstrinn/MOT): 94514037
 • Helsesykepleier Malin: (helsestasjon/MOT): 90034271
 • Helsesykepleier Ellen: (helsestasjon/fagansvar): 47450026 

Har du behov for noen å snakke med kan du også ringe alarmtelefonene for barn og unge tlf.nr: 116 111